بخش نمونه برداری حین بارداری

دو روش اصلی نمونه برداری حین بارداری آمنیوسنتز و CVS می باشند. آمنیوسنتز نمونه برداری از مایع آمنیون (مایع دور جنین و حاوی سلولهای جنینی) می باشد که معمولا از هفته ۱۵ تا ۱۹ بارداری انجام می شود. CVS نمونه برداری از پرزهای جفتی است که معمولا از هفته ۱۰ تا ۱۴ بارداری انجام میشود. نمونه برداری حین بارداری توسط متخصصان با سابقه و دوره دیده در این مرکز قابل انجام است.

مرکز ژنتیک پزشکی میلاد